Потребна ми је помоћ?

Уколико Вам је потребна било каква помоћ око правилног коришћења Електронског Школског Дневника, можете позвати наше оператере 24 часа/ 7 дана, ваше сарднике.
Можете нам се обратити мејлом, што у ствари и сугеришемо као најбољи вид комуникације, због писаног трага, а са друге стране  наши оператери добијају потребно време како би вам дали исправан одговор, односно упутство.