Коме је намењен електронски дневник?

Коме је намењен електронски дневник?
Електронски-школски дневник  је wеб апликација, и његов задатак да посредује између наставника и базе података (електронског дневника) са једне и родитеља и базе са друге стране. Оно што је још важније, доступан је у сваком моменту и сваком месту било наставницима било родитељима. Не захтева инсталирање никакве апликације на рачунару, довољан је browser и интернет конекција.
 
Када апликацију посматрамо као интернет сервис, долазимо до њене  најбитније карактеристика: за ученике и родитеље је бесплатан, а сума новца коју школа треба да одвоји за његово коришћење је далеко испод цене било које апликације сличне намене.