О намаУвиђајући потребе и пратећи корак савременог пословања и деловања школа, Академија Филиповић доо израдила је, засигурно најбољи програм у региону, веб апликацију www.eskolskidnevnik.rs
Електронски школски дневник нашао је и наћиће место у многим школама Србије. Имплементација програма у школама започела је школске 2010/211 године а најновија верзија, са свим Законским смеровима и предметима, завршена је фебруара 2012 године.
 
Стоји да су предности које доноси  Електронски школски дневник велике, као и то да постоји реална потреба за увођењем истог у свим школама. Анкете које смо водили говоре да je велики број наставника и родитеља  препознало потребу за увођењем електронског школског дневника и да  подржавају процес имплементације електронског школског дневника у школама у којима раде или у којима имају децу.
Обавеза је да идемо у  корак са  модерним пословањем и савременом разменом података. Улагање у нова знања и вештине је директна инвестиција у будућност која ће се многоструко вратити   
Ако сте препознали ове наше наводе као тачне онда се, већ на почетку, добро разумемо и имамо добар предуслов за будућу добру пословну сарадњу.
Један од дистрибутера Е - дневника је и Едукативни центар ФБ Софт + 

Брaтислaв Филипoвић, M.Сц.eцц.
Академија Филиповић доо
ПИБ : 106754609
Матични број: 20674083
Шифра делатности: 8560
Жиро рачун код Војвођанске банке: 355-3200053233-75

Адреса: Гине Пајевић 8/3, 35000 Јагодина
 +381 35 243 974
   +381 63 824 99 99
 +381 35 243 974